USB

顯示:
排序方式:

SDCZ33-008G-G35 ( 772-2847 )

8GB USB 2.0 隨身碟 (CZ33 Cruzer Fit) ..

HK$0.0

SDCZ33-016G-G35 ( 772-2848 )

16GB USB 2.0 隨身碟 (CZ33 Cruzer Fit) ..

HK$0.0

SDCZ33-032G-G35 ( 772-2964 )

32GB USB 2.0 隨身碟 (CZ33 Cruzer Fit) ..

HK$0.0

SDCZ33-064G-G35 ( 772-3321 )

64GB USB 2.0 隨身碟 (CZ33 Cruzer Fit) ..

HK$0.0

SDCZ410-032G-G46

32GB ULTRA Shift USB 3.0 (100MB/s2) 5Y ..

HK$0.0

SDCZ410-064G-G46

64GB ULTRA Shift USB 3.0 (100MB/s2) 5Y ..

HK$0.0

SDCZ410-128G-G46

128GB ULTRA Shift USB 3.0 (100MB/s2) 5Y ..

HK$0.0

SDCZ410-256G-G46

256GB ULTRA Shift USB 3.0 (100MB/s2) 5Y ..

HK$0.0

SDCZ43-016G-GAM46 ( 772-3394 )

16GB Ultra Fit USB 3.0 隨身碟 ..

HK$0.0

SDCZ43-032G-GAM46 ( 772-3395 )

32GB Ultra Fit USB 3.0 隨身碟 ..

HK$0.0

SDCZ43-064G-GAM46 ( 772-3399 )

64GB Ultra Fit USB 3.0 隨身碟 ..

HK$0.0

SDCZ43-128G-GAM46 ( 772-3590 )

128GB Ultra Fit USB 3.0 隨身碟 ..

HK$0.0

SDCZ430-016G-G46 ( 772-4036 )

16GB USB 3.1 隨身碟 (CZ430, Ultra Fit, SPEEDS UP TO 130MB/s) ..

HK$0.0

SDCZ430-032G-GAM46 ( 772-4014 )

32GB USB 3.1 隨身碟 (CZ430, Ultra Fit, SPEEDS UP TO 130MB/s) ..

HK$0.0

SDCZ430-064G-GAM46 ( 772-4015 )

64GB USB 3.1 隨身碟 (CZ430, Ultra Fit, SPEEDS UP TO 130MB/s) ..

HK$0.0

SDCZ430-128G-GAM46 ( 772-4016 )

128GB USB 3.1 隨身碟 (CZ430, Ultra Fit, SPEEDS UP TO 130MB/s) ..

HK$0.0